Ridhuskalender

 

Liksom tidigare skall den som nyttjar ridhusmanegen eller stora ridbanan alltid skriva faktura till sig själv och lämna en fakturakopia i ridhuspärmen vid ryttaringången. I ridhuspärmen finns även ARENAREGLERNA - tag gärna ett exemplar. Hyresbetalningar för ridhus, stora banan mm skall normalt betalas utan anmaning in på bankgirot 5899-6513 eller swish 0739 - 23 43 63  - notera alltid vad inbetalningen avser, vilken dag och vilket belopp. Ni som har manegekort skall naturligtvis ej "betala dubbelt". Brytare till parkeringsbelysningen till vänster högt upp i ryttarentrén. Drönarbilden ovan är tyvärr några år gammal - nu finns det fyra nya byggnader och ytterligare två ridbanor.


Maila över bokningar och information om träningar, clinics, tävlingar, kurser, utställningar mm, så att detta kan införas i ridhuskalendern. Gärna färdigskriven bokningsrad. Du som vill vara med i någon aktivitets-/träningsgrupp kontakta ansvarig gruppledare, vars namn, telefonnummer och mail finns inom parenteserna. Under fliken HEM kan jag puffa lite för det som är Aktuellt.

Vi har nu utmärkta staket runt såväl stora ridbanan som ridhusparkeringen. Förutsätter att alla mockar efter sina hästar i ridhus, ridbanor och parkering. Två LED-strålkastare finns på stora ridbanan - tänds/släcks via brytare till vänster innanför syd/västra porten.

 

 

Planerade aktiviteter i Clinic Arena - avser ridhusmanegen om inget annat anges

 

Hösten 2020


Spontant nyttjande av ridhus eller stora banan kostar 100 kronor per timma/per ekipage - vilket tillika är minimiavgiften. Bokning av ensamrätt/bestämmanderätt för nyttjande av ridhuset/stora ridbanan kostar 200 kronor per timma/inkl moms. I ryttarentrén till ridhusmanegen finns en ridhuspärm där alla utifrån kommande ryttare normalt skall fylla i en fakturablankett innan nyttjande av ridhuset påbörjas. Om ryttare missat fylla i blanketten eller betala i rätt tid debiteras en påminnelseavgift på 200 kronor/tillfälle.


Ridhuskort kostar framöver 600 kronor för en månad, 800 för två, 1.000 för tre, 1.200 för fyra, 1.400 för fem månader och

så vidare, det vill säga ex 2.200 för 9 månader. Ännu oklart om det går att lösa ridhuskort under juni - augusti 2021 pga Covid-19.

Familjemedlem betalar 50%. Beställning av ridhuskort göres via mejl till gert.brandon@telia.com Mejlbegäran skall innehålla nödvändiga kontaktuppgifter för att faktura på ridhuskortet skall kunna översändas via mejl.


Augusti

15/8  9:50-15:30     Rid-/körträning Alexandra - Optimal hästhälsa. (Angelika Smedberg, 0736 - 399 250, angelika_smed@icloud.com)

18/8  16:30-19:15   Hoppträning 1. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

19/8  15:30-20:30   Dressyrträning 1. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

20/8  17-20:30        Dressyrträning - Lisa Johansson (0760-494 999). (Madelene Eliasson, 0702 - 600 882xxmaddexx@hotmail.com)

         17.30-19.30   TeRF styrelsemöte i Cafeterian (TeRF, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)

22/8  10-11             Akademisk ridning. Carina Eriksson. (Sofie Sunesson, 0731-564 683, grecja@hotmail.com)

23/8  10-11             Fölträning. Lotta Hofverberg, 0731-512 250, lotta.th@gmail.com)

         18 - max 20    Stallmöte om livet på Uppegården kommande vinterperiod. (Gert Brandon, 0739 - 23 43 63, gert.brandon@telia.com)

25/8  16:30-20:15   Hoppträning för Christoffer Andersson - 3 x 3 ryttare (Gert Brandon, 0739 - 23 43 63, gert.brandon@telia.com)

27/8  16-21             Dressyrträning för Lisa Johansson - 30 minuter/ekipage. (Gert Brandon, 0739 - 23 43 63, gert.brandon@telia.com)


September

1/9     16:30-19:15   Hoppträning 2. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

2/9     15:30-20:30   Dressyr 2. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

3/9     16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson, 0702-600 882xxmaddexx@hotmail.com)

6/9     10-14             Körträning 1. TeRFs kuskar (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

10/9   16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson, 0702-600 882xxmaddexx@hotmail.com)

12/9   8-16               Pay and Jump, hela anläggningen. (TeRF Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)

13/9   9 - 14             "Träning för Alexandra"

15/9   16:30-20:15   Hoppträning 3. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

16/9   15:30-20:30   Dressyrträning 3. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

17/9   16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson, 0702-600 882xxmaddexx@hotmail.com) 

18/9   16-24             Förberedelse baggauktion. Svenska Fåravelsf. (Stefan J., 0705 - 335 321, stefan.josefson@gmail.com)

19/9   00-16             Baggauktion. Svenska Fåravelsf., Hela anläggn. (Stefan J.n, 0705 - 335 321, stefan.josefson@gmail.com)

20/9   10-14             Körträning 2. TeRFs kuskar (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

24/9   16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson, 0702-600 882xxmaddexx@hotmail.com)

29/9   16:30-20:15   Hoppträning 4. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

30/9   15:30-20:30   Dressyrträning 4. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)


Oktober

1/10   16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson, 0702-600 882xxmaddexx@hotmail.com) 

4/10    10-14            Körträning 3. TeRFs kuskar (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

8/10   16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson, 0702-600 882xxmaddexx@hotmail.com) 

11/10  9-15              Rid-och körning. Alexandra "Optimal Hästhälsa". (Angelika Smed., 0736 - 399 250, angelika_smed@icloud.com)

          15-16             Körträning. (Christina Nilsson, 0768 - 729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

13/10  16:30-20:15   Hoppträning 5. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

14/10  17:30-19:30  TeRF möte i cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761-614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)

           15:30-20:30  Dressyrträning 5. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

15/10  13-20            Tömkörning 1 för Anders Eriksson.(Sofie Holm, 0725-245 100, sofie.holm11@gmail.com)

18/10  10-14            Körträning 4. TeRFs kuskar (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

20/12  19-20            Tömkörning. (Helena Ulpe, 0704-952 415, helena.ulpe@gmail.com)

22/10  16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson, 0702-600 882xxmaddexx@hotmail.com)

23/10  10:45-15:15  Dressyrträning för Portugisen Rodrigo Matos. (Kickie Höök, 0706 - 281 634, kickie.winnwinn@gmail.com)

27/10  16:30-20:15  Hoppträning 6. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

28/10  15:30-20:30  Dressyrträning 6. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

29/10  16.30-20.30  Dressyrträning Lisa Johansson. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson, 0702-600 882xxmaddexx@hotmail.com)


November

1/11    10-14          Körträning 5. TeRFs kuskar (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

5/11   16.30-20.30  Dressyrträning Lisa Johansson. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson, 0702-600 882xxmaddexx@hotmail.com)

7/11    9-12            Vissmålens körgrupp. 1. (Vid intresse att deltaga kontakta Lena Österblom, 0702 - 327 171, lena@osterblom.nu)

           13-14:30     Körträning för Sofia Peterson. (Madelene Eliasson, 0702-600 882xxmaddexx@hotmail.com)

           14:30-15:30 Rid-och körning. Alexandra "Optimal Hästhälsa". (Angelika Smed., 0736 - 399 250, angelika_smed@icloud.com)

9/11    18-19          Rid-/körträning 1 (Anna Fingal, 0760 - 519 777  , kvarnlin@gmail.com)

10/11  16:30-20:15 Hoppträning 7. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

11/11  15:30-20:30 Dressyrträning 7. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

12/11  14 - 15:30   Körning (Karolina Lidén, 0707-257 316, karolina@wetterbygdensconsult.se)

          16.30-20.30 Dressyrträning Lisa Johansson. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson, 0702-600 882xxmaddexx@hotmail.com)

15/11  10-14          Körträning 6. TeRFs kuskar (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

16/11  18-19          Rid-/körträning 2 (Anna Fingal, 0760 - 519 777  , kvarnlin@gmail.com)

17/11  19-20          Tömkörning (Helena Ulpe, 0704 -952 415, helena.ulpe@gmail.com)

19/11  16.30-20.30 Dressyrträning Lisa Johansson. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson, 0702-600 882xxmaddexx@hotmail.com)

23/11  17-19:30     Tömkörning unghästar. (Rebecca Johansson, 0723 - 379 843, rebeccajohansson460@hotmail.com)

24/11  16:30-20:15 Hoppträning 8. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

25/11  5:30-20:30  Dressyrträning 8. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

26/11  16-20          Dressyrträning Lisa Johansson. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson, 0702-600 882xxmaddexx@hotmail.com)

30/11  17-18          Körträning. (Ida Dienus, 0722-779 368, ida.dienus@gmal.com)

          18-19          Rid-/körträning 3 (Anna Fingal, 0760-519 777  , kvarnlin@gmail.com)


December

3/12    16.30-20.30 Dressyrträning Lisa Johansson. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson, 0702-600 882xxmaddexx@hotmail.com) 

6/12    9-12:30        Rid-och körning. Alexandra "Optimal Hästhälsa". (Angelika Smed., 0736 - 399 250, angelika_smed@icloud.com)

9/12    15:30-20:30 Dressyrträning 9. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

           17:30-19:30 TeRF-möte i cafeterian (TeRF, 0761 - 614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)


Våren 2021


Januari

7/1    16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 1A. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

9/1     9.00-12:30     Rid- och körträning Alexandra Optimal Hästhälsa (Christina Nilsson 0768729207 christina.nilsson57@gmail.com)

         12:30-13:30    Körträning Alexandra. (Christina Nilsson 0768729207 christina.nilsson57@gmail.com)

13/1   15:30-21        Dressyrträning 1. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

14/1   16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 1B. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

21/1   16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 2A. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

27/1   15:30-21        Dressyrträning 2. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

28/1   16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 2B. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)


Februari

4/2    16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 3A. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

6/2    9.00-15.00      Rid- och körträning Alexandra Optimal Hästhälsa (Christina Nilsson 0768729207 christina.nilsson57@gmail.com)

9/2    16:30-20:15   Hoppträning 1. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

10/2  15:30-21        Dressyrträning 3. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

11/2  16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 3B. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

18/2  16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 4A. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

23/2  16:30-20:15   Hoppträning 2. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

24/2  15:30-21        Dressyrträning 41. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

25/2  16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 4B. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

28/2  10-14             Körträff 1 Terf´s kuskar (Christina Nilsson 0768-729 207 christina.nilsson57@gmail.com)


Mars

4/3    16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 5A. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

6/3    9.00-15.00      Rid- och körträning Alexandra Optimal Hästhälsa (Christina Nilsson 0768729207 christina.nilsson57@gmail.com)

9/3    16:30-20:15   Hoppträning 3. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

10/3  15:30-21        Dressyrträning 5. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

11/3  16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 5B. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

14/3  10-14             Körträff 2 Terf´s kuskar (Christina Nilsson 0768-729 207 christina.nilsson57@gmail.com

18/3  16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 6A. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

23/3  16:30-20:15   Hoppträning 4. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

24/3  15:30-21        Dressyrträning 6. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

25/3  16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 6B. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

28/3  10-14             Körträff 3 Terf´s kuskar (Christina Nilsson 0768-729 207 christina.nilsson57@gmail.com


April

1/4     16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson 7A. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

6/4     16:30-20:15 Hoppträning 5. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

7/4     15:30-21       Dressyrträning 7. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

8/4     16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson 7B. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

10/4                        Preliminärt Hingstpremiering schetlandshästar.

11/4   10-14            Körträff 4 Terf´s kuskar (Christina Nilsson 0768-729 207 christina.nilsson57@gmail.com

15/4   16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson 8A. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

20/4   16:30-20:15   Hoppträning 6. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

21/4   15:30-21        Dressyrträning 8. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

22/4   16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson 8B. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

25/4   10-14            Körträff  5 Terf´s kuskar (Christina Nilsson 0768-729 207 christina.nilsson57@gmail.com

29/4   16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson 9A. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)


Maj

4/5     16:30-20:15   Hoppträning 7. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

5/5     15:30-21        Dressyrträning 9. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

6/5     16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson 9B. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

9/5     10-14            Körträff 6 Terf´s kuskar (Christina Nilsson 0768-729 207 christina.nilsson57@gmail.com)

13/5   16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson 10A. OBS! Ej ensamrätt.(Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

18/5   16:30-20:15   Hoppträning 8. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

19/5   15:30-21        Dressyrträning 10. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

20/5   16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson 10B.OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

27/5   16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson 11A.OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)


Juni

1/6     16:30-20:15   Hoppträning 9. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

2/6     15:30-21        Dressyrträning 11. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

5/6                          Hästskiftardag. Provridning 13:00 och 15:00 (Gert Brandon, 0739 - 23 43 63, gert.brandon@telia.com)

16/6   15:30-21        Dressyrträning 12. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)