Ridhuskalender

 

Liksom tidigare skall den som nyttjar ridhusmanegen eller stora ridbanan alltid skriva faktura till sig själv och lämna en fakturakopia i ridhuspärmen vid ryttaringången. I ridhuspärmen finns även ARENAREGLERNA - tag gärna ett exemplar. Hyresbetalningar för ridhus, stora banan mm skall normalt betalas utan anmaning in på bankgirot 5899-6513 eller swish 0739 - 234 363  - notera alltid vad inbetalningen avser, vilken dag och vilket belopp. Ni som har manegekort skall naturligtvis ej "betala dubbelt". Brytare till parkeringsbelysningen till vänster högt upp i ryttarentrén. Drönarbilden ovan är tyvärr några år gammal - nu finns det fyra nya byggnader och ytterligare två ridbanor.


Maila över bokningar och information om träningar, clinics, tävlingar, kurser, utställningar mm, så att detta kan införas i ridhuskalendern. Gärna färdigskriven bokningsrad. Du som vill vara med i någon aktivitets-/träningsgrupp kontakta ansvarig gruppledare, vars namn, telefonnummer och mail finns inom parenteserna. Under fliken HEM kan jag puffa lite för det som är Aktuellt.

Vi har nu utmärkta staket runt såväl stora ridbanan som ridhusparkeringen. Förutsätter att alla mockar efter sina hästar i ridhus, ridbanor och parkering. Två LED-strålkastare finns på stora ridbanan - tänds/släcks via brytare till vänster innanför syd/västra porten.

 

 

Planerade aktiviteter i Clinic Arena - avser ridhusmanegen om inget annat anges

 

Spontant nyttjande av ridhus eller stora banan kostar 100 kronor per timma/per ekipage - vilket tillika är minimiavgiften. Bokning av ensamrätt/bestämmanderätt för nyttjande av ridhuset/stora ridbanan kostar 200 kronor per timma/inkl moms. I ryttarentrén till ridhusmanegen finns en ridhuspärm där alla utifrån kommande ryttare normalt skall fylla i en fakturablankett innan nyttjande av ridhuset påbörjas. Om ryttare missat fylla i blanketten eller betala i rätt tid debiteras en påminnelseavgift på 200 kronor/tillfälle.


Ridhuskort kostar framöver 600 kronor för en månad, 800 för två, 1.000 för tre, 1.200 för fyra, 1.400 för fem månader och

så vidare, det vill säga ex 2.200 för 9 månader. Ännu oklart om det går att lösa ridhuskort under juni - augusti 2021 pga Covid-19.

Familjemedlem betalar 50%. Beställning av ridhuskort göres via mejl till gert.brandon@telia.com Mejlbegäran skall innehålla nödvändiga kontaktuppgifter för att faktura på ridhuskortet skall kunna översändas via mejl.


Våren 2021


Januari

7/1    16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 1A. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

9/1     9.00-12:30     Rid- och körträning Alexandra Optimal Hästhälsa (Christina Nilsson 0768729207 christina.nilsson57@gmail.com)

         12:30-13:30    Körträning Alexandra. (Christina Nilsson 0768729207 christina.nilsson57@gmail.com)

13/1   15:30-21        Dressyrträning 1. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

14/1   16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 1B. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

21/1   16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 2A. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

27/1   15:30-21        Dressyrträning 2. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

28/1   16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 2B. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

30/1   10-12             Hundträning. (Lena Edberg, 0707-345 098, lena.edberg58@gmail.com)


Februari

4/2    16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 3A. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

9/2    17:30-20:15   Hoppträning 1. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

10/2  15:30-21        Dressyrträning 3. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

11/2  16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 3B. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

16/2  16-17             Körning 1. (Lena Österblom, 0702-327 171, lena@osterblom.nu)

18/2  16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 4A. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

21/1  10-11             Hundträning. (Lena Edberg, 0707-345 098, lena.edberg58@gmail.com)

23/2  17:30-20:15   Hoppträning 2. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

24/2  15:30-21        Dressyrträning 41. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

25/2  16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 4B. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

27/2  10-12             Hundträning. (Lena Edberg, 0707-345 098, lena.edberg58@gmail.com)

28/2  10-14             Körträff 1 Terf´s kuskar (Christina Nilsson 0768-729 207 christina.nilsson57@gmail.com)


Mars

4/3    16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 5A. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

6/3    9.00-15.00      Rid- och körträning Alexandra Optimal Hästhälsa (Christina Nilsson 0768729207 christina.nilsson57@gmail.com)

9/3    17:30-20:15   Hoppträning 3. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

10/3  15:30-21        Dressyrträning 5. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

11/3  16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 5B. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

12/3  13:45-14:45   Enskild träning. (Jessica Nilsson, 0704-217 985, beathalander.irma@hotmail.com)

13/3  10-12             Hundträning 1. (Lena Edberg, 0707-345 098, lena.edberg58@gmail.com)

14/3  17-18             Hoppträning (Sandra Bjarnehall, ‪0723 - 222 354‬, sandrabjarnehall@hotmail.com)

16/3   18-20            Hundträning 2. (Lena Edberg, 0707-345 098, lena.edberg58@gmail.com)

18/3  16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 6A. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

        17.30-19.30    Styrelsemöte TeRF, cafeterian (Lisa Svantesson, 0761614080, lisasvantesson.92@gmail.com)

20/3  10-12             Hundträning 3. (Lena Edberg, 0707-345 098, lena.edberg58@gmail.com)

23/3  17:30-20:15   Hoppträning 4. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

24/3  15:30-21        Dressyrträning 6. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

25/3  16.30-20.30    Dressyrträning Lisa Johansson 6B. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

27/3  10-12             Hundträning 4. (Lena Edberg, 0707-345 098, lena.edberg58@gmail.com)

28/3  10-14             Körträff 3 Terf´s kuskar (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com

30/3  18-20             Årsmöte TeRF, ridhus+café (Lisa Svantesson, 0761 614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)


April

1/4     16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson 7A. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

6/4     16:30-20:15  Hoppträning 5. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

7/4     15:30-21       Dressyrträning 7. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

8/4     16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson 7B. OBS! Ej ensamrätt. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

11/4   10-14            Körträff 4 Terf´s kuskar (Christina Nilsson 0768-729 207 christina.nilsson57@gmail.com

16/4   16:30 - 18:30 Privat träning. (Åsa Stenvall, 0702 - 523 243, akarp17@gmail.com)

20/4   16:30-20:15   Hoppträning 6. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

          17.30-19.30   Styrelsemöte TeRF, cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761-614080lisasvantesson.92@gmail.com)

21/4   15:30-21        Dressyrträning 8. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

22/4   16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson 8B.OBS! Ej ensamrätt.(Madelene Alvarsson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

24/4   10-13            Byggnation av ÖPPEN BANA på stora ridbanan (Sofie, Sandra och Pontus)

25/4   9-10              Öppen Bana - stora ridbanan.(Hanna Lager, 0760 - 449 720, hanna.laager@hotmail.com)

         10-14             Körträff 5 Terf´s kuskar (Christina Nilsson 0768-729 207 christina.nilsson57@gmail.com


Maj

1/5     10-13            Ombyggnation av ÖPPEN BANA på stora ridbanan (Sofie, Sandra och Pontus)

          9-15:30         Träning för Alexandra Optimal Hästhälsa kör/rid/tömkörn.(Kicki,0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

2/5     14-15             Öppen bana - stora ridbanan. (Thea Pettersson ........ )

4/5     16:30-20:15   Hoppträning 7. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

5/5     15:30-21        Dressyrträning 9. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

6/5     16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson 9B.OBS! Ej ensamrätt.(Madelene Alvarsson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

8/5     9-10              Öppen Bana - stora ridbanan.(Hanna Lager, 0760 - 449 720, hanna.laager@hotmail.com)

          10-13            Ombyggnation av ÖPPEN BANA på stora ridbanan (Sofie, Sandra och Pontus)

9/5     10-14            Körträff 6 Terf´s kuskar (Christina Nilsson 0768-729 207 christina.nilsson57@gmail.com)

          17-18            Öppen bana - stora ridbanan. (Frida Lusth, 0701-726 921, fridalusth@hotmail.se)

12/5   19-20            Öppen bana - stora ridbanan. (Karolina Wänndahl, 0730-569 246, karolina.wanndahl@lingmerths.se)

13/5   14:30-16       Öppen bana - stora ridbanan. (Maria Sundén, 0706-722 327, maria.sunden@rjl.se)

15/5   10-13            Ombyggnation av ÖPPEN BANA på stora ridbanan (Sofie, Sandra och Pontus)

          13-14           Öppen bana - stora ridbanan.(Ebba Karlsson, 0723-101 140, ebbus_karlsson@hotmail.com)

          14-15            Öppen bana - stora ridbanan. (Nathalie Zackrisson, 0763 - 230 577, naathalieza@hotmail.com)

16/5   10-11            Öppen bana - stora ridbanan. (Emma Hjortsöe, 0709 127 248, emmahjortsoe@outlook.com)

          11-12            Öppen bana - stora ridbanan. (Eva Beijer, 0707-873 652, evaabeijer@outlook.com)

17/5    16-17            Öppen bana - stora ridbanan. (Maria Stigsson, 0734-100 921, ridskolechef@vissmalen.se)

19/5    15:30-21       Dressyrträning 10. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

          17.30-19.30   Styrelsemöte TeRF, cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761-614080lisasvantesson.92@gmail.com)

20/5   16.30-20.30   Dressyrträning Lisa Johansson10B.OBS!Ej ensamrätt.(Madelene Alvarsson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

          18-19            Öppen bana - stora ridbanan. (Maria Höijer, 0734-100 921, maria.hoijer@hotmail.com)

22/5   9-10              Öppen bana - stora ridbanan. (Matilda Rolfsson, 0735-152 975, matilda.rolfsson@outlook.com)

          10-11            Öppen bana - stora ridbanan. (Martina Hennichs, 0735-429 304, martinahennichs@hotmail.com)

23/5   10-14             Körträff 7 Terf´s kuskar (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

          11-13             Nedmontering ÖPPNA BANAN på stora ridbanan - kvar blir 5 permanenta hopphinder(Sofie, Sandra och Pontus)


Juni

2/6     15:30-21        Dressyrträning 11. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

5/6     8-16              Hästskiftardag. Provridning 13:00 och 15:00 (Gert Brandon, 0739 - 23 43 63, gert.brandon@telia.com)

          14-15            Privatträning. Nya ridbanan 40x40 m (Anna J Henningsson, 0708-685 964, anna.jhenningsson@gmail.com)

10/6   12-24             Privat aktivitet i cafeterian. (Annelie Hjertkvist, 0702-620 275, annelie.hj@outlook.com)

          19-20             Privatträning. Stora ridbanan. (Anna J Henningsson, 0708-685 964, anna.jhenningsson@gmail.com)

11/6   00-21             Privat aktivitet i cafeterian. (Annelie Hjertkvist, 0702-620 275, annelie.hj@outlook.com)


16/6   15:30-21        Dressyrträning 12. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

         17:30 - 19:30  Styrelsemöte TeRF, cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761-614 080lisasvantesson.92@gmail.com)

19/6   11-12             Privatträning. Stora ridbanan. (Anna J Henningsson, 0708-685 964, anna.jhenningsson@gmail.com)


Juli

9/7     14-15           Ridträning (Karolina Wänndahl, 0730-569 246, karolina.wanndahl@lingmerths.se)

11/7   10-3             Körkurs Fingals Hästtjänster (Anna och Håkan Fingal, 0760-519 777, kvarnlin@gmail,com)

14/7   08:30-09:30  Ridträning Stora Ridbanan. (Hanna Lager, 0760-449 720, hanna.lager@hotmail.com)

15/7   11-12            Privatträning. Lilla ridbanan. (Anna J Henningsson, 0708-685 964, anna.jhenningsson@gmail.com)

19/7   17:30-19:30  Ridträning Stora Ridbanan. (Hanna Lager, 0760-449 720, hanna.lager@hotmail.com)


Augusti

18/8  17:30-19:30  Styrelsemöte TeRF, cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761-614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)

21/8  16-20            Medlemsträff TeRF, cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761-614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)September

4/9    8-15             Pay and Jump TeRF, hela anläggningen. (Lisa Svantesson, 0761-614 080lisasvantesson.92@gmail.com)

5/9    10-14           Körträff 1 TeRF´s kuskar. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

11/9  18-24           Tävling TeRF, Hela anläggningen. (Lisa Svantesson, 0761-614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)

12/9  00-18           Tävling TeRF, Hela anläggningen. (Lisa Svantesson, 0761-614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)

15/9  17:30-20      TeRF, föreläsning Optimal hästhälsa, Cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)

19/9  10-14           Körträff 2 TeRF´s kuskar. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

29/9  18-20           Medlemsaktivitet TeRF, ridhuset. (Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)


Oktober

3/10  10-14           Körträff 3 TeRF´s kuskar. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

13/10  18-20         Medlemsaktivitet TeRF, ridhuset. (LIsa Svantesson, 0761-614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)

17/10  10-14         Körträff 4 TeRF´s kuskar. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

31/10  10-14         Körträff 5 TeRF´s kuskar. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)


November

14/11  10-14         Körträff 6 TeRF´s kuskar. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

December