Ridhuskalender

 

Liksom tidigare skall den som nyttjar ridhusmanegen eller stora ridbanan alltid skriva faktura till sig själv och lämna en fakturakopia i ridhuspärmen vid ryttaringången. I ridhuspärmen finns även ARENAREGLERNA - tag gärna ett exemplar. Hyresbetalningar för ridhus, stora banan mm skall normalt betalas utan anmaning in på bankgirot 5899-6513 eller swish 0739 - 234 363  - notera alltid vad inbetalningen avser, vilken dag och vilket belopp. Ni som har manegekort skall naturligtvis ej "betala dubbelt". Brytare till parkeringsbelysningen till vänster högt upp i ryttarentrén. Drönarbilden ovan är tyvärr några år gammal - nu finns det fyra nya byggnader och ytterligare två ridbanor.


Maila över bokningar och information om träningar, clinics, tävlingar, kurser, utställningar mm, så att detta kan införas i ridhuskalendern. Gärna färdigskriven bokningsrad. Du som vill vara med i någon aktivitets-/träningsgrupp kontakta ansvarig gruppledare, vars namn, telefonnummer och mail finns inom parenteserna. Under fliken HEM kan jag puffa lite för det som är Aktuellt.

Vi har nu utmärkta staket runt såväl stora ridbanan som ridhusparkeringen. Förutsätter att alla mockar efter sina hästar i ridhus, ridbanor och parkering. Två LED-strålkastare finns på stora ridbanan - tänds/släcks via brytare till vänster innanför syd/västra porten.

 

 

Planerade aktiviteter i Clinic Arena - avser ridhusmanegen om inget annat anges

 

Spontant nyttjande av ridhus eller stora banan kostar 100 kronor per timma/per ekipage - vilket tillika är minimiavgiften. Bokning av ensamrätt/bestämmanderätt för nyttjande av ridhuset/stora ridbanan kostar 200 kronor per timma/inkl moms. I ryttarentrén till ridhusmanegen finns en ridhuspärm där alla utifrån kommande ryttare normalt skall fylla i en fakturablankett innan nyttjande av ridhuset påbörjas. Om ryttare missat fylla i blanketten eller betala i rätt tid debiteras en påminnelseavgift på 200 kronor/tillfälle.


Ridhuskort kostar framöver 600 kronor för en månad, 800 för två, 1.000 för tre, 1.200 för fyra, 1.400 för fem månader och

så vidare, det vill säga ex 2.200 för 9 månader. Ännu oklart om det går att lösa ridhuskort under juni - augusti 2021 pga Covid-19.

Familjemedlem betalar 50%. Beställning av ridhuskort göres via mejl till gert.brandon@telia.com Mejlbegäran skall innehålla nödvändiga kontaktuppgifter för att faktura på ridhuskortet skall kunna översändas via mejl.


Hösten 2021


Juli

9/7     14-15           Ridträning (Karolina Wänndahl, 0730-569 246, karolina.wanndahl@lingmerths.se)

11/7   10-3             Körkurs Fingals Hästtjänster (Anna och Håkan Fingal, 0760-519 777, kvarnlin@gmail,com)

14/7   08:30-09:30  Ridträning Stora Ridbanan. (Hanna Lager, 0760-449 720, hanna.laager@hotmail.com)

15/7   11-12            Privatträning. Lilla ridbanan. (Anna J Henningsson, 0708-685 964, anna.jhenningsson@gmail.com)

19/7   17:30-19:30  Ridträning Stora Ridbanan. (Hanna Lager, 0760-449 720, hanna.laager@hotmail.com)

31/7   10-11            Privatträning. Stora ridbanan. (Anna J Henningsson, 0708-685 964, anna.jhenningsson@gmail.com)


Augusti

2/8    18-19           Ridträning Stora Ridbanan - vid regn ridhuset (Martina Hennichs, 0735-429 304, martinahennichs@hotmail.com)

11/8  15-21           Dressyrträning 1. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

         19:30-21      Ridträning Stora Ridbanan. (Hanna Lager, 0760-449 720, hanna.laager@hotmail.com)

18/8  17:30-19:30  Styrelsemöte TeRF, cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761-614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)

25/8   15-21          Dressyrträning 2. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

26/8   16-20          Dressyrträning 1. Lisa. OBS! Ej ensamrätt. (Lisa Johansson, 0760-494 999, lisa@stallnygard.se)

28//8  09:30-11     Ridträning Stora Ridbanan. (Hanna Lager, 0760-449 720, hanna.laager@hotmail.com)

31/8   17.30-19.30 TeRF styrelsemöte i cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)


September

1/9    18-19 ev 20  Öppet stallmöte i cafeterian allmänna frågor. (Gert Brandon, 0739 - 23 43 63, gert.brandon@telia.com)

2/9    18-19           Barnaktiviter 1. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

         19-20           Ridträning. (Hanna Lager, 0760-449 720, hanna.laager@hotmail.com)

4/9    8-15             Pay and Jump TeRF, hela anläggningen. (Lisa Svantesson, 0761-614 080lisasvantesson.92@gmail.com)

5/9    10-14           Körträff 1 TeRF´s kuskar. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

6/9    18:30-19:30 Ridträning Stora Ridbanan. (Hanna Lager, 0760-449 720, hanna.laager@hotmail.com)

8/9    15-21           Dressyrträning 3. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

9/9    16-20           Dressyrträning 2. Lisa. OBS! Ej ensamrätt. (Lisa Johansson, 0760-494 999, lisa@stallnygard.se)

9/9    18:30-19:30 Ridträning Stora Ridbanan. (Hanna Lager, 0760-449 720, hanna.laager@hotmail.com)

11/9  18-24           Tävling TeRF, Hela anläggningen. (Lisa Svantesson, 0761-614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)

12/9  00-18           Tävling TeRF, Hela anläggningen. (Lisa Svantesson, 0761-614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)

14/9  17-19           Hoppträning 1. Annelie Wetterström. (Maria Höijer, 0735-120 005, maria.hoijer@hotmail.com)

15/9  17:30-20      TeRF, föreläsning Optimal hästhälsa, Cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)

16/9  18-19           Barnaktiviter 2. (Madelene Eliasson,0702-600 882,xxmaddexx@hotmail.com)

        18:30-19:30  Ridträning Stora ridbanan. (Hanna Lager, 0760-449 720, hanna.laager@hotmail.com)

17/9  16-               Förberedelse baggauktion. (Svenska fåravelsförbunder, Stefan J., 0705-335 321, sten.josefsson@gmail.com)

18/9  0-16             Baggauktion. (Svenska fåravelsförbunder, Stefan Josefsson, 0705-335 321, sten.josefsson@gmail.com)

19/9  10-14           Körträff 2 TeRF´s kuskar. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

21/9  19-20           Ridträning. (Hanna Lager, 0760-449 720, hanna.laager@hotmail.com)

22/9  15-21           Dressyrträning 4. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

23/9  16-20           Dressyrträning 3. Lisa. OBS! Ej ensamrätt. (Lisa Johansson, 0760-494 999, lisa@stallnygard.se)

25/9  12-14           Tömkörning - Evateamet 1 (Eva Sederholm, 0735-346 876, teamthalin@gmail.com)

28/9  17-19           Hoppträning 2. Annelie Wetterström. (Maria Höijer, 0735-120 005, maria.hoijer@hotmail.com)

29/9  18-20           Medlemsaktivitet TeRF, ridhuset. (Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)


Oktober

2/10   17-18          Privat träning 5. (Anna Fingal, 0760-519 777, kvarnlin@gmail.com)

3/10    10-14         Körträff 3 TeRF´s kuskar. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

5/10    17:30-18:30 Privat träning 1. (Anna Fingal, 0760-519 777, kvarnlin@gmail.com)

6/10    15-21         Dressyrträning 5. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

7/10    16-20         Dressyrträning 4. Lisa. OBS! Ej ensamrätt. (Lisa Johansson, 0760-494 999, lisa@stallnygard.se)

11/10  17:30-19:30 TeRF styrelsemöte i cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)

12/10  17-19         Hoppträning 3. Annelie Wetterström. (Maria Höijer, 0735-120 005, maria.hoijer@hotmail.com)

13/10  18-20         Medlemsaktivitet TeRF, ridhuset. (LIsa Svantesson, 0761-614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)

14/10  18-19         Ridträning. (Hanna Lager, 0760-449 720, hanna.laager@hotmail.com)

17/10  10-14         Körträff 4 TeRF´s kuskar. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

19/10 17:30-18:30 Privat träning 2. (Anna Fingal, 0760-519 777, kvarnlin@gmail.com)

          19-20         Ridträning. (Hanna Lager, 0760-449 720, hanna.laager@hotmail.com)

20/10  15-21         Dressyrträning 6. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

21/10  16-20         Dressyrträning 5. Lisa. OBS! Ej ensamrätt. (Lisa Johansson, 0760-494 999, lisa@stallnygard.se)

24/10  9-15          Träning. Alexandra Optimal h. kör/rid/tömkörn. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

26/10  17:15-20    Hoppträning 4. Annelie Wetterström. (Maria Höijer, 0735-120 005, maria.hoijer@hotmail.com)

28/10  17:30-18:30 Privat träning. (Anna Fingal, 0760-519 777, kvarnlin@gmail.com)

           18:30-20    Ridträning. (Hanna Lager, 0760-449 720, hanna.laager@hotmail.com)

31/10  10-14         Körträff 5 TeRF´s kuskar. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)


November

2/11   17:30-18:30 Privat träning 3. (Anna Fingal, 0760-519 777, kvarnlin@gmail.com)

          18:30-20     Privat ridträning. (Hanna Lager, 0760-449 720,hanna.laager@hotmail.com)

3/11    15-21          Dressyrträning 7. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

4/11    16-20          Dressyrträning 6. Lisa. OBS! Ej ensamrätt. (Lisa Johansson, 0760-494 999, lisa@stallnygard.se)

6/11    10-11          Privat träning. (Sofie Sunesson, 0731-564 683, grecja@hotmail.se)

9/11    17:15-20     Hoppträning 5. Annelie Wetterström. (Maria Höijer, 0735-120 005, maria.hoijer@hotmail.com)

11/11  18:30-20     Ridträning. (Hanna Lager, 0760-449 720, hanna.laager@hotmail.com)

14/11  10-14          Körträff 6 TeRF´s kuskar. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

16/11 17:30-18:30 Privat träning 4. (Anna Fingal, 0760-519 777, kvarnlin@gmail.com)

17/11  15-21          Dressyrträning 8. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

18/11  16-20          Dressyrträning 7. Lisa. OBS! Ej ensamrätt. (Lisa Johansson, 0760-494 999, lisa@stallnygard.se)

21/11  9-14:30       Träning för Alexandra Optimal hästhälsa rid/kör/tömkörn (Kicki, 0768729207 christina.nilsson57@gmail.com )

           13-14         Hoppträning Stora Ridbanan. (Hanna Lager, 0760-449 720,hanna.laager@hotmail.com)

23/11  17:15-20     Hoppträning 6. Annelie Wetterström. (Maria Höijer, 0735-120 005, maria.hoijer@hotmail.com)

24/11  17:30-20:30 TeRF föreläsning, Optimal hästhälsa, ridhus+cafeteria. (Lisa Svante., 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)

26/11  17:30-19     Ridträning. (Hanna Lager, 0760-449 720, hanna.laager@hotmail.com)

29/11  13-14          Sadelprovning. (Martina Grunditz, 0702-989 356, martinagrunditz@hotmail.com)

         

December

1/12   15-21           Dressyrträning 9. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

2/12   16-20           Dressyrträning 8. Lisa. OBS! Ej ensamrätt. (Lisa Johansson, 0760-494 999, lisa@stallnygard.se)

4/12   9-13             Luciahoppning. Norrahammar Tabergs Ryttarförening, 0704-578 207, maddenyander@hotmail.com

12/12 9-13             Alexandraträning. Optimal hästhälsa. Rid/kör/tömkörn. (Kicki, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

15/12 15-21           Dressyrträning 10. Piven. OBS! Ej ensamrätt. (Piroschka Fasching, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

16/12 16-20           Dressyrträning 9. Lisa. OBS! Ej ensamrätt. (Lisa Johansson, 0760-494 999, lisa@stallnygard.se)


Våren 2022


Januari

2/1    9-14             Pay & Jump, ridhus, stora banan, cafeteria (Vissmålen, Madelene Eliasson, 0702-600 882, xxmaddexx@hotmail.com)

12/1  17:30-19:30  TeRF. Styrelsemöte i cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761-614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)

29/1  8-15             TeRF. Pay and Jump hela anläggningen. (Lisa Svantesson, 0761-614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)


Februari

27/2   10-14          Körträff 1 TeRF´s kuskar. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)


Mars

13/3   10-14          Körträff 2 TeRF´s kuskar. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

17/3 18-20            TeRF. Årsmöte i cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761-614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)

27/3  10-14           Körträff 3 TeRF´s kuskar. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)


April

10/4  10-14           Körträff 4 TeRF´s kuskar. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)

24/4  10-14           Körträff 5 TeRF´s kuskar. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)


Maj

7/5 8-16               TeRF. Dressyrtävling Ponny. Hela anläggningen. (Lisa Svantesson, 0761-614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)

8/5  10-14            Körträff 6 TeRF´s kuskar. (Christina Nilsson, 0768-729 207, christina.nilsson57@gmail.com)


Juni