RidhusetArenaregler och betalning för nyttjande av ridhusmanegen i vårt ridhus Clinic Arena, våra 3 ridbanor, hinderhage mm kommer att omarbetas inför hösten 2021. Hemsidorna kommer att omarbetas till hösten. Fiber är under installation. Utomstående som ej har sina hästar uppstallade på Uppegården betalar 200 kronor per timma för bestämmanderätten över bokad rihusmanege eller bokad ridbana. Obokad ridning i ridhus eller ridbanor kostar 100 kronor per timma, för utomstående som gästar Uppegården. Betalning swishas över innan avlastning se under fliken Ridhuskalender.

Bokning av ridhus, ridbanor mm göres via mejl till    gert.brandon@telia.com