Ridhuskalender

Clinic Arena Uppegården

 

Liksom tidigare skall den som nyttjar ridhusmanegen eller stora ridbanan alltid skriva faktura till sig själv och lämna en fakturakopia i ridhuspärmen vid ryttaringången. I ridhuspärmen finns även ARENAREGLERNA - tag gärna ett exemplar. Hyresbetalningar för ridhus, stora banan mm skall normalt betalas utan anmaning in på bankgirot 5899-6513 - eller swish 0739 - 23 43 63 - notera alltid vad inbetalningen avser, vilken dag och vilket belopp. Brytare till parkeringsbelysningen till vänster högt upp i ryttarentrén - rörelsevakt och ljusrelä tycks strula.

 

Maila över bokningar och information om träningar, clinics, tävlingar, kurser, utställningar mm, så att detta kan införas i ridhuskalendern. Du som vill vara med i någon aktivitets-/träningsgrupp kontakta ansvarig gruppledare, vars namn, telefonnummer och mail finns inom parenteserna. Under fliken Aktiviteter har en del aktivitets-/gruppledare skrivit om sin verksamhet.

 

Vi har nu utmärkta staket runt såväl stora ridbanan som ridhusparkeringen. Förutsätter att alla mockar efter sina hästar i ridhus, ridbanor och parkering. Två LED-strålkastare finns på stora ridbanan - tänds/släcks via brytare till vänster innanför syd/västra porten.

 

 

Planerade aktiviteter i Clinic Arena - avser ridhusmanegen om inget annat anges

 

Hösten 2019

  

Juli

 

6/7      12 - 14     Sportkörning. (Kicki Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com).

 

Augusti


10/8   9 - 16       Holistisk ridkonst Carina Eriksson. (Hillevi Svärd Nordström, 0706 - 687 027, hillevi.svard.n@gmail.com)


20/8    15:30 - 20   Körträning för Sofia. (Madelene Eliasson, 0702 - 60 08 82, xxmaddexx@hotmail.com)


25/8    10 - 14    Kuskutbildning 1. TeRF´s kuskar. (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)


28/8   18:30 - 20:30  Styrelsemöte Kusksällskapet i cafeterinan. (Gunilla Granberg, 0736 - 741 728, renstorp10@telia.com)


29/8   18-20      Styrelsemöte i cafeterian. TeRF. (Lisa Svantesson, 0761614080, lisasvantesson.92@gmail.com)


31/8    9 - 13      Löshoppning. (Martina Ståhl, 0768 - 444 275 , martinastahl89@gmail.com).


 

 

September


3/9  18 - 20     Hoppträning 1. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)


4/9   16 - 20:45 Dressyr. Piven 1. OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svanström, 0723 - 711 902, amandasvanstrom@live.se)


5/9   17:30 - 19:30 Dressyrträning Lisa Johansson 1. (Madelene Eliasson, 0702 - 600 882, xxmaddexx@hotmail.com)


         18 - 20     Stallmöte i Cafeterian. Intresserade välkomna. (Gert Brandon, 0739 - 234 363, gert.brandon@telia.com)


7/9    9 - 16       Holistisk ridkonst Carina Eriksson. (Hillevi Svärd Nordström, 0706 - 687 027, hillevi.svard.n@gmail.com)


8/9     10 - 14    Kuskutbildning 2. TeRF´s kuskar. (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)


12/9  16:30 - 18:15  Linneaträning 1. (Izabella Göransson,  0723 - 051 446, 79pernilla@live.se)


15/9   14 - ?      Dressyr. Hans Viebke. OBS! Ej ensamrätt. (Anna Gilland, 0707 – 967 292, gillandanna@hotmail.com)


16/9  17:30 - 19:00  Linneaträning 2. (Izabella Göransson,  0723 - 051 446, 79pernilla@live.se)


17/9  18 - 20     Hoppträning 2. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)


18/9   16 - 20:45 Dressyr. Piven 2. OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svanström, 0723 - 711 902, amandasvanstrom@live.se)


19/9  17:30 - 19:30 Dressyrträning Lisa Johansson 2. (Madelene Eliasson, 0702 - 600 882, xxmaddexx@hotmail.com)


20/9   16 - 24    Förberedelse baggauktion. Svenska Fåravelsf. (Stefan J., 0705 - 335 381, stefan.josefson@gmail.com)


21/9   00 - 16    Baggauktion. Svenska Fåravelsf., Hela anläggn. (Stefan J.n, 0705 - 335 381, stefan.josefson@gmail.com)


22/9   10 - 14    Kuskutbildning 3. TeRF´s kuskar. (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)


26/9   19 - 20    Hoppträning. (Hanna Lager, 0702 - 466 443, hanna.laager@hotmail.com)


28/9  11:30 - 13:30 Hoppträning. (Michelle Andersson, 0708 - 618 232, ivelies@hotmail.com)


29/9   10 – 14   Ryttargruppen Nordsvenska Hästen vill du vara med kontakta Anna Fingal 076 0519777, kvarnlin@gmail.com


30/9   17:30 - 19:15 Linneaträning 3. (Izabella Göransson,  0723 - 051 446, 79pernilla@live.se)


 

Oktober

 

1/10  17:30 - 20:15 Hoppträning 3. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)


2/10   16 - 20:45 Dressyr. Piven 3. OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svanström, 0723 - 711 902, amandasvanstrom@live.se)


3/10  17:30 - 20:15 Dressyrträning Lisa Johansson 3. (Madelene Eliasson, 0702 - 600 882, xxmaddexx@hotmail.com)


4/10  17 - 24   Förberedelse Elitdjursauktion Hereford. (Lennart Svensson, 0708 - 811 560, lennart.svensson@hereford.nu)


5/10   6 - 18      Elitdjursauktion Hereford. Ridhus-Cafeteria-ridbana (Lennart S, 0708 - 811 560, lennart.svensson@hereford.nu)


6/10    10 - 14   Kuskutbildning 4. TeRF´s kuskar. (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)


9/10    18 - 19   Körträning 1. (Lena Österblom, 0702 - 327 171, lena@osterblom.nu)


10/10  17 - 18:45 Hoppträning Linnea. (Molly Eisensmidt, 0763 - 118 748, mollyes@live.se)

          

          18 - längst 20 Connemaraträff i cafeterian. (Gert Brandon, 0739 - 23 43 63, gert.brandon@telia.com)


11/10  17:30 - ? Byggnation av P&J-bana inför lördagen. (Lisa Svantesson TeRF, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)


12/10  9 -14      Pay and Jump, Ridhus Banor Cafe. (Lisa Svantesson TeRF, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)


13/10  9 - 17     Holistisk ridkonst Carina Eriksson. (Hillevi Svärd Nordström, 0706 - 687 027, hillevi.svard.n@gmail.com)


15/10 17:30 - 20:15 Hoppträning 4. Christoffer Andersson.(Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)


16/10 14 - 15   Dressyrträning. (Anneli Wållgren, 0735 - 163 472, anneli.wallgren@hotmail.com)


         16 - 20:45 Dressyr. Piven 4. OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svanström, 0723 - 711 902, amandasvanstrom@live.se)


17/10  16:30 - 20:15 Dressyrträning Lisa Johansson 4. (Madelene Eliasson, 0702 - 600 882, xxmaddexx@hotmail.com)


19/10   10 – 14  Ryttargruppen Nordsvenska Hästen vill du vara med kontakta Anna Fingal 076 0519777, kvarnlin@gmail.com


20/10   10 - 14   Kuskutbildning 5. TeRF´s kuskar. (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)


23/10    18 - 19  Körträning 2. (Lena Österblom, 0702 - 327 171, lena@osterblom.nu)


24/10 10:30-12:30 Intern löshoppning (Noomie Sundell, 0723-029495, noomiesundell@outlook.com)


26/10   15 - 18   Löshoppning. (Martina Ståhl, 0768 - 444 275 , martinastahl89@gmail.com).


27/10   8 - 13     Pay & Jump. Ridhus, ridbana, cafeteria. (Vissmålen Helene Johansson, 0702 - 37 87 86, info@vissmalen.se)


29/10  18 - 20:45  Hoppträning 5. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)


30/10   14 - 15   Dressyrträning. (Anneli Wållgren, 0735 - 163 472, anneli.wallgren@hotmail.com)


            16 - 20:45 Dressyr. Piven 5. OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svanström, 0723 - 711 902, amandasvanstrom@live.se)


November

 

3/11    10 - 14   Kuskutbildning 6. TeRF´s kuskar. (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)


6/11    17 - 18   Hoppträning för Linnea. (Cindy Eisenschmidt, 0708 - 975 - 543, cindyes@live.se)


7/11    17 - 19   Styrelsemöte TeRF i cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761614080, lisasvantesson.92@gmail.com)


9/11    10 - 15:30  Holistisk ridkonst Carina Eriksson. (Hillevi Svärd Nordström, 0706 - 687 027, hillevi.svard.n@gmail.com)


10/11  10 - 14   Ryttarträff Nordsvenska Hästen. (Intresserad? Kontakta då Anna Fingal 076 0519777, kvarnlin@gmail.com)


11/11  17:30 - 18:30  Hästträning 1. (Lina Hansson, 0739 - 998 865, l_i_n_a_h@hotmail.com)


12/11  17:30 - 20:15    Hoppträning 6. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)


13/11   16 - 20:45 Dressyr. Piven 6. OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svanström, 0723 - 711 902, amandasvanstrom@live.se)


14/11   17:30 - 20:15 Dressyrträning Lisa Johansson 6. (Madelene Eliasson, 0702 - 600 882, xxmaddexx@hotmail.com)


15/11    16 - 24   Ostkakerace 5.0 Förberedelss inför 16/11 (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)


16/11    00 - 16   Ostkakerace 5.0 - på Clinic Arena - hästcenter (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)


17/11    10 - 14   Kuskutbildning 7. TeRF´s kuskar. (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)


18/11  17:30 - 18:30  Hästträning 2. (Lina Hansson, 0739 - 998 865, l_i_n_a_h@hotmail.com)


20/11  18 - 21     Jul-Kul med TeRF, Ridhus och Cafeteria. (Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)


26/11  17:30 - 20:15  Hoppträning 7. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)


27/11   16 - 20:45 Dressyr. Piven 7. OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svanström, 0723 - 711 902, amandasvanstrom@live.se)


28/11   17:30 - 20:15 Dressyrträning Lisa Johansson 7. (Madelene Eliasson, 0702 - 600 882, xxmaddexx@hotmail.com)


30/11   9 - 12     Luciahoppning Ntr. (Emmelie Berglöf, 0723 - 290 292, emmelie.berglof@hotmail.com)


December


1/12     10 - 14    Kuskutbildning 8. TeRF´s kuskar. (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)


4/12     18 - 19   Körträning 4. (Lena Österblom, 0702 - 327 171, lena@osterblom.nu)


5/12    18 - 20    Hundträning. (Emelie Calissendorff, 0790 - 772 644, emeliecalissendorff@gmail.com)


7/12     14 -17     Löshoppning (Martina Ståhl, Horses of Steel, 0768444275, martina@horsesofsteel.se)


10/12  18 - 20     Hoppträning 8. Christoffer Andersson. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)


11/12   16 - 20:45 Dressyr. Piven 8. OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svanström, 0723 - 711 902, amandasvanstrom@live.se)


15/12   10 - 14    Kuskutbildning 9. TeRF´s kuskar. (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)


18/12    18 - 19   Körträning 5. (Lena Österblom, 0702 - 327 171, lena@osterblom.nu)


19/12  18 - 20    Hundträning. (Emelie Calissendorff, 0790 - 772 644, emeliecalissendorff@gmail.com)


28/12    10 - 12   Ponnydressyrträning inför div 3. 4H-gården Vissmålen. (Anne Landin, 0730 496 067, annelandin83@hotmail.com)Våren 2020


Januari


2/1    18 - 20    Hundträning. (Emelie Calissendorff, 0790 - 772 644, emeliecalissendorff@gmail.com)


16/1  18 - 20    Hundträning. (Emelie Calissendorff, 0790 - 772 644, emeliecalissendorff@gmail.com)


30/1  18 - 20    Hundträning. (Emelie Calissendorff, 0790 - 772 644, emeliecalissendorff@gmail.com)


Februari


13/2  18 - 20    Hundträning. (Emelie Calissendorff, 0790 - 772 644, emeliecalissendorff@gmail.com)


27/2  18 - 20    Hundträning. (Emelie Calissendorff, 0790 - 772 644, emeliecalissendorff@gmail.com)


Mars


April


Maj


1/5                  Dressyrtävling TeRF. (Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)


Juni


6/6                  Hästskiftardag. (Gert Brandon, 0739 - 23 43 63, gert.brandon@telia.com)

Juli

Augusti

September

18/9   16 - 24    Förberedelse baggauktion. Svenska Fåravelsf. (Stefan J., 0705 - 335 321, stefan.josefson@gmail.com)


19/9   00 - 16    Baggauktion. Svenska Fåravelsf., Hela anläggn. (Stefan J.n, 0705 - 335 321, stefan.josefson@gmail.com)

Oktober

November

December