Ridhuskalender

Clinic Arena

 

Liksom tidigare skall den som nyttjar ridhusmanegen eller stora ridbanan alltid skriva faktura till sig själv och lämna en fakturakopia i ridhuspärmen vid ryttaringången. I ridhuspärmen finns även ARENAREGLERNA - tag gärna ett exemplar. Hyresbetalningar för ridhus, stora banan mm skall normalt betalas utan anmaning in på bankgirot 5899-6513 - notera alltid vad inbetalningen avser, vilken dag och vilket belopp. Brytare till parkeringsbelysningen till vänster högt upp i ryttarentrén - rörelsevakt och ljusrelä tycks strula.

 

Maila över bokningar och information om träningar, clinics, tävlingar, kurser, utställningar mm, så att detta kan införas i ridhuskalendern. Du som vill vara med i någon aktivitets-/träningsgrupp kontakta ansvarig gruppledare, vars namn, telefonnummer och mail finns inom parenteserna. Under fliken Aktiviteter har en del aktivitets-/gruppledare skrivit om sin verksamhet.

 

Vi har nu utmärkta staket runt såväl stora ridbanan som ridhusparkeringen. Förutsätter att alla mockar efter sina hästar i ridhus, ridbanor och parkering. Två LED-strålkastare finns på stora ridbanan - tänds/släcks via brytare till vänster innanför syd/västra porten.

 

 

Planerade aktiviteter i Clinic Arena - avser ridhusmanegen om inget annat anges

 

Våren 2018

 

Januari

 

1/1 15 - 18 Tandemträning. (Gert Brandon, 0739 - 23 43 63, gert.brandon@telia.com)

 

4/1 17:30 - 18:30 Markarbetsträning. (Rebecka Ulman, 0735 - 42 44 49, snyggareulman@hotmail.com)

 

5/1 10 - 11 Hästräning. (Tekla Dahlberg, 0705 - 973 698 , tekla.si.dahlberg@gmail.com)

 

7/1 17 - 18 Körträning. (Gert Brandon, 0739 - 23 43 63, gert.brandon@telia.com )

 

8/1 9 - 10 Ridträning. (Sandra Rödin, 0706 - 940 805, sanna.rodin@hotmail.com)

 

9/1 19:45 - 20:30 WE-ridning 1. (Kickie Höök, 0706 - 281 634, kickie.winwin@gmail.com)

 

10/1 17:30 - 18:30 Körhästträning. (Gert Brandon, 0739 - 23 43 63, gert.brandon@telia.com)

 

11/1 18 - 19 Hoppträning för Linnea Ljungdahl. (Izabella Göransson, 0723 - 051 446, 79pernilla@live.se )

 

13/1 11 - 13:30 Ridlektioner för Annelie Wållgren. (Helene Larsson, 0707 - 950 490, helenelauge@msn.com )

 

14/1 10 - 14 Kuskutbildning 1. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

16/1 20 - 20:45 WE-ridning 2. (Kickie Höök, 0706 - 281 634, kickie.winwin@gmail.com)

 

17/1 15:30 - 22 Hoppträning för Peter Eriksson. (Emmelie Berglöf, 0723 - 29 02 92, emmelieberglöf@icloud.com)

 

20/1 13 - 15 Årsmöte i cafeterian. Pintosällskapet. (Martin Hedgren, 0735 - 05 97 89, marty@ptha.se)

 

15 - 16 Markträning. (Rebecka Ulman, 0735 - 42 44 49, snyggareulman@hotmail.com)

 

21/1 17 - 18:30 Utbildning/träning av Uppegårdens körhästar. (Gert Brandon, 0739 - 23 43 63, gert.brandon@telia.com)

 

23/1 19:45 - 20:30 WE-ridning 3. (Kickie Höök, 0706 - 281 634, kickie.winwin@gmail.com)

 

24/1 16 - 18:30 Sadelutprovning. (Piven, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

 

18:30 - 20:30 Styrelsemöte i cafeterinan. TERF. ( Lollo Svantesson, 0707 - 35 55 37, lollobosse@telia.com)

 

25/1 18 - 19 Privat träning. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

19 - 20 Körträning. (Madde Eliasson, 0702 - 600 882, xxmaddexx@hotmail.com)

 

27/1 15 - 16 Markträning. (Rebecka Ulman, 0735 - 42 44 49, snyggareulman@hotmail.com)

 

30/1 19:45 - 21:15 WE-ridning 4. (Kickie Höök, 0706 - 281 634, kickie.winwin@gmail.com)

 

31/1 17 - 20 Banhoppning. TERF. (Lisa Svantesson, 076 - 161 40 80, svantesson_92@hotmail.com)

 

Februari

 

1/2 18 - 19 Privat träning. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

3/2 15:30 - 16:30 Markträning. (Rebecka Ulman, 0735 - 42 44 49, snyggareulman@hotmail.com)

 

16:30 - 18:15 Hoppträning. (Amanda Tokic, 0706 - 252 157 , amanda.tokic@outlook.com)

 

4/2 10 - 14 Kuskutbildning 2. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

7/2 16 - 20 Piventräning 1, utan ensamrätt. Andra hästar välkomna nyttja ridhuset samtidigt. (Piven, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

 

8/2 18 - 19 Privat träning. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

10/2 11 - 12 Hoppträning för Linnea. (Izabella Göranson, 0723 – 05 14 46 79, pernilla@live.se)

 

11/2 9 - 16 Träningsrace - kuskutbildning 3. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

12/2 10 - 13 Hästträning för Anne Eriksson. (Kasper Westerberg, 0706 - 082 008, kasper.otto@hotmail.com)

 

15/2 15 - 17 Hundträning. (Lena Edberg, 0707 -34 50 98, lena.edberg58@gmail.com)

 

18/2 11 - 14 Löshoppning. (Martina Ståhl, 0768 - 444 275 , martinastahl89@gmail.com)

 

17 - 18:30 Körträning av Uppegårdens körhästar. Rasken m fl? (Lollo Svantesson, 0707 35 55 37, lollobosse@telia.com )

 

20/2 19:45 - 21:15 WE-ridning 5. (Kickie Höök, 0706 - 281 634, kickie.winwin@gmail.com)

 

21/2 16 - 20 Piventräning 2, utan ensamrätt. Andra hästar välkomna nyttja ridhuset samtidigt. (Piven, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

 

22/2 19 - 20 Hoppträning för Linnea Ljungdahl. Molly o Bella. (Gert Brandon, 0739 - 23 43 63, gert.brandon@telia.com)

 

25/2 10 - 14 Kuskutbildning 4. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

26/2 16:30 - 18:30 Sadelutprovning Sharpmans. (Sebastian Rydell, 0142 - 722 22, sadelkammaren@sharpman.se, www.sharpman)

 

19 - 21 Hundträning. (Lena Edberg, 0707 -34 50 98, lena.edberg58@gmail.com)

 

28/2 17:30 - 19 Intern hoppträning med Sandra inför P&J. (Gert Brandon, 0739 - 23 43 63, gert.brandon@telia.com)

 

Mars

 

3/3 10 - 15 P&J. Ridhus, ridbanor, parkeringar och cafeteria. TERF. (Lisa Svantesson, 0761 - 614 080, svantesson_92@hotmail.com)

 

4/3 11 - 14 Körträning. (Martina Hennichs, 0735-429 304, martinahennichs@hotmail.com)

 

5/3 18 - 19 Hoppträning för Linnea Ljungdahl. Molly o Bella. (Gert Brandon, 0739 - 23 43 63, gert.brandon@telia.com)

 

6/3 19:45 - 20:30 WE-ridning 6. (Kickie Höök, 0706 - 281 634, kickie.winwin@gmail.com)

 

7/3 16 - 20 Piventräning 3, utan ensamrätt. Andra hästar välkomna nyttja ridhuset samtidigt. (Piven, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

 

8/3 17 - 18 Körträning av Uppegårdens körhästar. Rasken m fl? (Lollo Svantesson, 0707 35 55 37, lollobosse@telia.com )

 

9/3 16 - 17 Hundträning. (Lena Edberg, 0707 -34 50 98, lena.edberg58@gmail.com)

 

10/3 15 - 16 Markträning. (Rebecka Ulman, 0735 - 42 44 49, snyggareulman@hotmail.com)

 

11/3 10 - 14 Kuskutbildning 5. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

12/3 17 - 18:30 Hoppträning för Sandra Tärnbring (Molly Eisenschmidt, 0736 - 11 87 48, mollyes@live.se)

 

19 - 20 Hundträning. (Lena Edberg, 0707 -34 50 98, lena.edberg58@gmail.com)

 

14/3 16 - 17 Hundträning. (Lena Edberg, 0707 -34 50 98, lena.edberg58@gmail.com)

 

18 - 20 Hundträning. (Caroline Petersson, 0704 - 83 13 21, flacki_z@hotmail.com)

 

15/3 16 - 17 Hundträning. (Lena Edberg, 0707 -34 50 98, lena.edberg58@gmail.com)

 

18 - 19 Privat träning. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

17/3 10 - 13 Hundträning. (Caroline Petersson, 0704 - 83 13 21, flacki_z@hotmail.com)

 

14 - 15:30 Hoppträning för Lowe. (Cornelia Sinner, 0763 - 264 852, corneliasinner@gmail.com)

 

18/3 11 - 12 Privat träning. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

18/3 16 - 17 Träning körhästar. ( Lollo Svantesson, 0707 - 35 55 37, lollobosse@telia.com)

 

19/3 16:15 - 20 Dressyrträning för Mikaela Alderin - ej ensamrätt. (Elin Karlsson, 070 - 724 74 19, hyltan@me.com )

 

20/3 19 -21 Hundträning. (Lena Edberg, 0707 -34 50 98, lena.edberg58@gmail.com)

 

21/3 16 - 20 Piventräning 4, utan ensamrätt. Andra hästar välkomna nyttja ridhuset samtidigt. (Piven, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

 

22/3 18 - 19 Privat träning. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

24/3 10 - 11 Träning körhästar. ( Lollo Svantesson, 0707 - 35 55 37, lollobosse@telia.com)

 

25/3 10 - 14 Kuskutbildning 6. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

26/3 19 - 20 Hundträning. (Lena Edberg, 0707 -34 50 98, lena.edberg58@gmail.com)

 

27/3 19:45 - 20:30 WE-träning. (Kickie Höök, 0706 - 281 634, kickie.winwin@gmail.com)

 

28/3 19 - 20 Hundträning. (Lena Edberg, 0707 -34 50 98, lena.edberg58@gmail.com)

 

29/3 18 -19 Privat träning. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

19 - 20 Hoppträning för Linnea Ljungdahl. (Izabella Göransson, 072 - 305 14 46, 79pernilla@live.se)

 

31/3 10 - 17 Norah Kohle - clinic. (Hillevi Svärd, 0706 - 687 027 , hillevi.svard.n@gmail.com )

 

April

 

1/4 9:30 - 12 Körträning. (Martina Hennichs, 0735-429 304 , martinahennichs@hotmail.com)

 

13 - 15:30 Körträning. (Martina Hennichs, 0735-429 304 , martinahennichs@hotmail.com)

 

2/4 11 - 12 Hoppträning. (Jessica Nilsson, 0704 - 21 79 85, beathalandet.irma@hotmail.com)

 

3/4 10 - 16 Hästträning för Anne Eriksson. (Kasper Westerberg, 0706 - 082 008, kasper.otto@hotmail.com)

 

4/4 16 - 20 Piventräning 5, utan ensamrätt. Andra hästar välkomna nyttja ridhuset samtidigt. (Piven, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

 

18 - 20 Årsmöte i cafeterian. TERF. (Lollo Svantesson, 0707 35 55 37, lollobosse@telia.com )

 

5/4 16 -17 Privat träning. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

7/4 10 - 15 P&J. Ridhus, ridbanor, parkeringar och cafeteria. TERF. (Lisa Svantesson, 0761 - 614 080, svantesson_92@hotmail.com)

 

8/4 10 - 14 Kuskutbildning 7. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

10/4 17 - 19:15 Dressyrträning för Mikaela Alderin - ej ensamrätt. (Elin Karlsson, 070 - 724 74 19, hyltan@me.com )

 

12/4 18 -19 Privat träning. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

15/4 10 - 11:30 Horsemanshipkurs. (Amanda Svanström, 0723 - 711 902, amandasvanstrom@live.se)

 

12 - 13 Hoppträning. (Jessica Nilsson, 0704 - 21 79 85, beathalandet.irma@hotmail.com)

 

17/4 18 - 20 Styrelsemöte i cafeterian. TERF. (Lollo Svantesson, 0707 35 55 37, lollobosse@telia.com )

 

19/4 18 -19 Privat träning. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

22/4 10 - 14 Kuskutbildning 8. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

23/4 18 - 19 Trailträning. Pinto. (Lena Österblom, 0702 - 32 71 71 , lena@osterblom.nu)

 

26/4 18 - 19 Privat träning. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

 

Maj

 

3/5 16 - 20:30 Dressyrträning för Mikaela Alderin - ej ensamrätt. (Elin Karlsson, 070 - 724 74 19, hyltan@me.com )

 

6/5 10 - 14 Kuskutbildning 9. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

8/5 16 - 18 Hoppträning för Linnea Ljungdahl. (Izabella Göransson, 0723 - 05 14 46, 79pernilla@live.se)

 

11/5 8 - 17 Pinto - clinic för USA-tränare. (Martin Hedgren, 0735 - 059 789, marty@ptha.se)

 

12/5 8 - 17 Pinto, Appaloosa o Allbreed - tävling. PtHA - s. (Martin Hedgren, 0735 - 059 789, marty@ptha.se)

 

17/5 16 - 20:30 Dressyrträning för Mikaela Alderin - ej ensamrätt. (Elin Karlsson, 070 - 724 74 19, hyltan@me.com )

 

19/5 10 - 11 och 13 - 14 Relationsbaserad hästträning - cafeterian/konferenssalen. (Sandra Ferm, 0739 - 19 38 58, sandraferm77@gmail.com)

 

11 - 13 och 14 - 17 Relationsbaserad hästträning - ridhuset. (Sandra Ferm, 0739 - 19 38 58, sandraferm77@gmail.com)

 

20/5 10 - 14 Kuskutbildning 10. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

24/5 18:30 - 19:30 Privat träning. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

 

Juni

 

6/6 P&J. Ridhus, ridbanor, parkeringar och cafeteria. TERF. (Anna-Lena Skaar, 0709 - 46 15 88, skaarannalena@gmail.com)

 

9/6 Hästskiftardag. Provridning lediga hästar 13:00 och 15:00 (Gert Brandon, 0739 - 23 43 63, gert.brandon@telia.com)

 

15/6 18 - 21 Dressyrträning för Mikaela Alderin - ej ensamrätt. (Elin Karlsson, 070 - 724 74 19, hyltan@me.com)

 

16/6 10 - 17 Norah Kohle - clinic. (Hillevi Svärd, 0706 - 687 027 , hillevi.svard.n@gmail.com )

 

17/6 10 - 15 Nordsvenska Hästen - hela Clinic Arena. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

Juli

 

3/7 18 - 19 Stora Ridbanan (Fanny Johansson, 0767 - 95 90 93, faaannyjo@gmail.com )

 

23/7 16 - 18:30 Dressyrträning för Mikaela Alderin - ej ensamrätt. (Elin Karlsson, 070 - 724 74 19, hyltan@me.com )

 

Augusti

 

18/8 Hästskiftardag.

 

21/8 16 - 20:30 Dressyrträning för Mikaela Alderin - ej ensamrätt. (Elin Karlsson, 070 - 724 74 19, hyltan@me.com )

 

23/8 13:30 - 17 Sadelinpassning Sharpmans Sport AB. (Sebastian, 0142 - 722 22, sadel@sharpman.se)

 

26/8 10 - 14 Kuskutbildning 1. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

30/8 15:30 - 21 Hoppträning för Peter Eriksson. (Emmelie Berglöf, 0723 - 29 02 92, emmelieberglof@icloud.com)

 

September

 

31/8 19 - Förberedelse inför fölmönstringen.

 

1/9 7 - 18 Fölmönstring. Varmblodsföreningen F-län. Ridhus. Cafeteria. (Anna Eriksson, 070 - 747 29 77, anna_phazer@hotmail.com)

 

2/9 13 - 17 Körträning - Sofia. (Madeleine Eliasson, 0702 - 60 08 82, xxmaddexx@hotmail.com)

 

17 - 19 Stallmöte i cafeterian - alla intresserade är välkomna! (Gert Brandon, 0739 - 23 43 63, gert.brandon@telia.com)

 

5/9 16 - 20 Piventräning 1, utan ensamrätt. Andra hästar välkomna nyttja ridhuset samtidigt. (Piven, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

 

8/9 11 - 13 Hästträning för Anne Eriksson. (Kasper Westerberg, 0706 - 082 008, kasper.otto@hotmail.com)

 

9/9 10 - 14 Kuskutbildning 2. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

15/9 7 - 17 Reg. Fölchampionat. Varmblodsföreningen F-län. Ridhus. Cafeteria. (Anna Eriksson, 070 - 747 29 77, anna_phazer@hotmail.com)

 

16/9 12:30 - 15 Tömkörning - löshoppning. Nordsvenskar. (Åsa Stenvall, 0702 - 52 32 43, asa.stenvall@nav.se)

 

19/9 16 - 20 Piventräning 2, utan ensamrätt. Andra hästar välkomna nyttja ridhuset samtidigt. (Piven, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

 

21/9 15 - 24 Förberedelse inför Baggauktion. Ridhus, parkering, cafeteria (Stefan Josefsson, 0705 - 33 53 21, stefan.josefsson@gmail.com)

 

22/9 00 - 15 Baggauktion. Svenska Fåravelsförbundet. Hela anläggningen. (Stefan Josefsson, 0705 - 33 53 21, stefan.josefsson@gmail.com)

 

16 - 18 Hästträning för Anne Eriksson. (Kasper Westerberg, 0706 - 082 008, kasper.otto@hotmail.com)

 

23/9 10 - 14 Kuskutbildning 3. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

Oktober

 

1/10 17:30 - 20 Hoppträning för Fredrik Gustavsson. NTR. (Emmelie Berglöf, 0723 - 29 02 92, emmelieberglof@icloud.com)

2/10 19 - 20 Körträning. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

3/10 16 - 20 Piventräning 3, utan ensamrätt. Andra hästar välkomna nyttja ridhuset samtidigt. (Piven, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

 

7/10 10 - 14 Kuskutbildning 4. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

9/10 18 - 19 Connemaraträning inför 13/10. (Sandra Tärnbring, 0735 - 30 23 13, sandra2448@hotmail.com)

 

10/10 18 - 20 Styrelsemöte, cafeterian TERF. (Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)

 

12/10 18 - 19 Connemaraträning inför 13/10. (Sandra Tärnbring, 0735 - 30 23 13, sandra2448@hotmail.com )

 

13/10 9 - 17 SCS - domarutbildning. Cafeterian. (Madeleine Beckman, 070 - 642 05 44, beckman@carnabyconnemara.se

 

13 - 17 SCS - domarutbildning. Ridhuset. (Madeleine Beckman, 070 - 642 05 44, beckman@carnabyconnemara.se

 

14/10 12 - 17 Körträning 1 för Sofia. (Madeleine Eliasson, 0702 - 60 08 82, xxmaddexx@hotmail.com)

 

17/10 16 - 20 Piventräning 4, utan ensamrätt. Andra hästar välkomna nyttja ridhuset samtidigt. (Piven, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

 

18/10 14 - 17 Sadelutprovning Sharpmans. (Sebastian Rydell, 0142 - 722 22, sadelkammaren@sharpman.se, www.sharpman)

 

20/10 9 - 15 Pay and Jump. Hela hästanläggningen. Tenhults ryttarförening. (Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)

 

21/10 10 - 14 Kuskutbildning 5. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

23/10 17 - 20 Hopp/våffelkväll för TeRF medlemmar (Lisa Svantesson, 0761 61 40 80, lisasvantesson.92@gmail.com)

 

28/10 18:15 - 19:45 Piventräning , utan ensamrätt. Andra hästar välkomna nyttja ridhuset samtidigt. (Piven, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

 

 

November

 

4/11 10 - 14 Kuskutbildning 6. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

7/11 17:45 - 19 Ridträning. (Lena Dahlberg, 0704 - 21 12 72, 1corvette@live.se)

 

13/11 18 - 20 Styrelsemöte i cafeterian. TeRF- (Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.se)

 

17/11 11 - 12 Frihetsdressyr. (Carin Landin, 0704 - 97 94 41, carin.landin@gmail.com)

 

18/11 10 - 14 Kuskutbildning 7. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

23/11 16 - 20 Hoppträning för Fidde Gustavs. (Emmelie Berglöf, 0723 - 29 02 92, emmelieberglof@icloud.com)

24/11 9 - 13 Hoppträning för Fidde Gustavsson. NTR. (Emmelie Berglöf, 0723 - 29 02 92, emmelieberglof@icloud.com)

 

25/11 12 - 18 Körträning 3 för Sofia. (Madeleine Eliasson, 0702 - 60 08 82, xxmaddexx@hotmail.com)

 

26/11 18 - 20 Glögg och mingelkväll för TeRF medlemmar i cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)

 

28/11 16 - 20 Piventräning 7, utan ensamrätt. Andra hästar välkomna nyttja ridhuset samtidigt. (Piven, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

 

December

 

1/12 09:30 - 12 Luciahoppning. NTR. (Emmelie Berglöf, 0723 - 29 02 92, emmelieberglof@icloud.com)

 

2/12 10 - 14 Kuskutbildning 8. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

3/12 17:30 - 18:30 Ridlektion. (Lina Hansson, 0739 - 99 88 65, l_i_n_a_h@hotmail.com)

 

18:30 - 19:30 Ridning/körning. (Åsa Stenvall, 0702 - 52 32 43, asa.stenvall@nav.se)

 

5/12 18 - 21 Kusksällskapet. Cafeterian. (Robert Johansson, 0723 - 09 36 37, jordshult3@hotmail.se)

 

8/12 18 - 21 Clinic Arena Race. Bygge av bana i ridhuset inför tävlingen 9/12. (Catrin Wiking, 0708 - 78 02 61, catrin-wiking78@hotmail.com)

 

9/12 8 - 18 Clinic Arena Race. Sportkörningstävling ii ridhuset. Cafeteria. (Catrin Wiking, 0708 - 78 02 61, catrin-wiking78@hotmail.com)

 

12/12 16 - 20 Piventräning 8, utan ensamrätt. Andra hästar välkomna nyttja ridhuset samtidigt. (Piven, 0707 - 444 127, piroschka@live.se)

 

13/12 16 - 17 Ridträning. (Jenny Lundh, 0704 - 838 742, jenny.lundh93@gmail.com)

 

16/12 10 - 14 Kuskutbildning 9. Prova på körning. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

 

Våren 2019

 

Januari

 

5/1 10 - 14 Nsv-ryttare. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

13/1 10 - 14 Kuskutbildning 1. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

22/1 16 - 19 Medlemskväll. Tenhults ryttarförening, Ridhus + cafeteria. (Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)

 

27/1 10 - 14 Kuskutbildning 2. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

31/1 14 - 17 Sadelutprovning Sharpmans. (Sebastian Rydell, 0142 - 722 22, sadelkammaren@sharpman.se, www.sharpman)

 

Februari

 

2/2 10 - 14 Nsv-ryttare. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

10/2 10 - 14 Kuskutbildning 3. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

24/2 10 - 14 Kuskutbildning 4. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

Mars

 

10/3 10 - 14 Kuskutbildning 5. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

24/3 10 - 14 Kuskutbildning 6. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

April

 

7/4 10 - 14 Kuskutbildning 7. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

21/4 10 - 14 Kuskutbildning 8. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

Maj

 

5/9 10 - 14 Kuskutbildning 9. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

19/5 10 - 14 Kuskutbildning 10. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

Juni

 

 

Juli

 

 

Augusti

 

 

September

 

 

Oktober

 

 

November

 

 

December