Ridhuskalender

Clinic Arena

 

Liksom tidigare skall den som nyttjar ridhusmanegen eller stora ridbanan alltid skriva faktura till sig själv och lämna en fakturakopia i ridhuspärmen vid ryttaringången. I ridhuspärmen finns även ARENAREGLERNA - tag gärna ett exemplar. Hyresbetalningar för ridhus, stora banan mm skall normalt betalas utan anmaning in på bankgirot 5899-6513 - eller swish 0739 - 23 43 63 - notera alltid vad inbetalningen avser, vilken dag och vilket belopp. Brytare till parkeringsbelysningen till vänster högt upp i ryttarentrén - rörelsevakt och ljusrelä tycks strula.

 

Maila över bokningar och information om träningar, clinics, tävlingar, kurser, utställningar mm, så att detta kan införas i ridhuskalendern. Du som vill vara med i någon aktivitets-/träningsgrupp kontakta ansvarig gruppledare, vars namn, telefonnummer och mail finns inom parenteserna. Under fliken Aktiviteter har en del aktivitets-/gruppledare skrivit om sin verksamhet.

 

Vi har nu utmärkta staket runt såväl stora ridbanan som ridhusparkeringen. Förutsätter att alla mockar efter sina hästar i ridhus, ridbanor och parkering. Två LED-strålkastare finns på stora ridbanan - tänds/släcks via brytare till vänster innanför syd/västra porten.

 

 

Planerade aktiviteter i Clinic Arena - avser ridhusmanegen om inget annat anges

 

Våren 2019

 

Januari

 

3/1       18  - 19    Markträning.  (Rebecka Ulman, 0735 - 42 44 49, snyggareulman@hotmail.com)

 

5/1        10 - 14    Nsv-ryttare. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

6/1       08:30 - 12:30  Äventyrsbana. Är du intresserad - kontakta Åsa. Åsa Lundberg, 0761 649 929, jordshult@hotmail-com

 

9/1       18 - 19    Privat träning. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

12/1     10 - 11    Privat träning. (Åsa Stenvall, 0702 - 523 243, asa.stenvall@nav.se)

 

13/1     10 - 15     Kuskutbildning 1. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

19/1     10 - 11    Privat träning. (Åsa Stenvall, 0702 - 523 243, asa.stenvall@nav.se)

 

20/1     10 - 16    Sofiaträning. (Madeleine Eliasson, 0702 - 600 882, xxmaddexx@hotmail.com)

 

21/1     19 - 20    Privat träning. Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

22/1     16 - 19    Medlemskväll. Tenhults ryttarförening, Ridhus + cafeteria. (Lisa Svantesson, 0761-614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)

 

26/1     10 - 12    Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 526, lisen_lollo@hotmail.com)

 

27/1     10 - 15    Kuskutbildning 2. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

28/1     19 - 20    Privat träning. Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

31/1     14 - 17    Sadelutprovning Sharpmans. (Sebastian Rydell, 0142 - 722 22, sadelkammaren@sharpman.se, www.sharpman)

 

Februari

 

2/2        10 - 14    Nsv-ryttare. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

             15 - 20    Pontus Hugosson-träning. Markarbete. (Mari Karlsson, 0706 - 075 818, mari.karlsson@betongindustri.se)

 

3/2       10:30 - 16  Pontus Hugosson-träning. Hinderträning. (Mari Karlsson, 0706 - 075 818, mari.karlsson@betongindustri.se)

 

5/2       18 - 20      Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 526, lisen_lollo@hotmail.com)

 

10/2     10 - 15     Kuskutbildning 3. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

19/2     18 - 20     Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 526, lisen_lollo@hotmail.com)

 

21/2     18 - 20:30 Föreläsning veterinär Helena Kättström. Cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761-614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)

 

24/2     10 - 15     Kuskutbildning 4. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

Mars

 

2/3      10 - 14     Ryttargrupp Nordsvensk. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

5/3      18 - 20     Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 526, lisen_lollo@hotmail.com)

 

9/3      10 - 16     Sofiaträning. (Madeleine Eliasson, 0702 - 600 882, xxmaddexx@hotmail.com)

 

10/3     10 - 15     Kuskutbildning 5. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

14/3    17:45 - 19:15 Clinic. Jönköpings Läns Varmblodsförening. (Anna Eriksson, 0707 - 472 977, anna_phazer@hotmail.com)

 

            17 - 21     Årsmöte. Jönköpings Läns Varmblodsförening. Cafeterian. (Anna Eriksson, 0707 - 472 977, anna_phazer@hotmail.com)

 

19/3     18 - 20     Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 526, lisen_lollo@hotmail.com)

 

24/3     10 - 15     Kuskutbildning 6. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

April

 

2/4     18 - 20      Hoppträning för Christoffer Andersson.(Louice Arnsäter, 0762 - 079 526, lisen_lollo@hotmail.com)

 

7/4     10 - 15      Kuskutbildning 7. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

14/4   10 - 13      Årsmöte Haflingerföreningen. Cafeterian. (Ida Wölleke, 0705 - 703 328, haflingeravel@hotmail.com)

 

           10 - 16     Sofiaträning. (Madeleine Eliasson, 0702 - 600 882, xxmaddexx@hotmail.com)

 

16/4    18 - 20     Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 526, lisen_lollo@hotmail.com)

 

21/4     10 - 15    Kuskutbildning 8. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

30/4    18 - 20     Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 526, lisen_lollo@hotmail.com)

 

Maj

 

5/9     10 - 15      Kuskutbildning 9. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

14/5    18 - 20     Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 526, lisen_lollo@hotmail.com)

 

19/5    10 - 15     Kuskutbildning 10. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

28/5    18 - 20     Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 526, lisen_lollo@hotmail.com)

 

Juni

 

8/6                        Hästskiftardag - provridning.

 

11/6     18 - 20      Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 526, lisen_lollo@hotmail.com)

 

Juli

 

 

Augusti

 

 

September

 

 

Oktober

 

 

November

 

 

December