RidhuskalenderClinic Arena


 

Liksom tidigare skall den som nyttjar ridhusmanegen eller stora ridbanan alltid skriva faktura till sig själv och lämna en fakturakopia i ridhuspärmen vid ryttaringången. I ridhuspärmen finns även ARENAREGLERNA - tag gärna ett exemplar. Hyresbetalningar för ridhus, stora banan mm skall normalt betalas utan anmaning in på bankgirot 5899-6513 - eller swish 0739 - 23 43 63 - notera alltid vad inbetalningen avser, vilken dag och vilket belopp. Brytare till parkeringsbelysningen till vänster högt upp i ryttarentrén - rörelsevakt och ljusrelä tycks strula.

 

Maila över bokningar och information om träningar, clinics, tävlingar, kurser, utställningar mm, så att detta kan införas i ridhuskalendern. Du som vill vara med i någon aktivitets-/träningsgrupp kontakta ansvarig gruppledare, vars namn, telefonnummer och mail finns inom parenteserna. Under fliken Aktiviteter har en del aktivitets-/gruppledare skrivit om sin verksamhet.

 

Vi har nu utmärkta staket runt såväl stora ridbanan som ridhusparkeringen. Förutsätter att alla mockar efter sina hästar i ridhus, ridbanor och parkering. Två LED-strålkastare finns på stora ridbanan - tänds/släcks via brytare till vänster innanför syd/västra porten.

 

 

Planerade aktiviteter i Clinic Arena - avser ridhusmanegen om inget annat anges

 

Våren 2019

 

Januari

 

3/1       18  - 19    Markträning.  (Rebecka Ulman, 0735 - 42 44 49, snyggareulman@hotmail.com)

 

5/1        10 - 14    Nsv-ryttare. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

6/1       08:30 - 12:30  Äventyrsbana. Är du intresserad - kontakta Åsa. Åsa Lundberg, 0761 649 929, jordshult@hotmail-com

 

9/1       18 - 19    Privat träning. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

12/1     10 - 11    Privat träning. (Åsa Stenvall, 0702 - 523 243, asa.stenvall@nav.se)

 

13/1     10 - 15     Kuskutbildning 1. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

19/1     10 - 11    Privat träning. (Åsa Stenvall, 0702 - 523 243, asa.stenvall@nav.se)

 

20/1     10 - 16    Sofiaträning. (Madeleine Eliasson, 0702 - 600 882, xxmaddexx@hotmail.com)

 

21/1     19 - 20    Privat träning. Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

22/1     16 - 19    Medlemskväll. Tenhults ryttarförening, Ridhus + cafeteria. (Lisa Svantesson, 0761-614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)

 

24/1    18-20      TeRF styrelsemöte. Cafeterian.  Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com.

 

26/1     10 - 12    Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 626, lisen_lollo@hotmail.com)

 

27/1     10 - 15    Kuskutbildning 2. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

28/1     18 - 19    Privat träning. (Lina Hansson, 073 - 999 88 65, l_i_n_a_h@hotmail.com)

 

            19 - 20    Privat träning. Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

31/1     14 - 17    Sadelutprovning Sharpmans. (Sebastian Rydell, 0142 - 722 22, sadelkammaren@sharpman.se, www.sharpman)

 

            18 - 19    Hundträning. (Lena Edberg, 0707 - 345 098 , lena.edberg58@gmail.com)

 

Februari

 

2/2       15 - 20    Pontus Hugosson-träning. Grankärrs Gränsryttare. (Mari Karlsson, 0706 - 075 818, mari.karlsson@betongindustri.se)

                           

3/2       10:30 - 18  Pontus Hugosson-träning. Grankärrs Gränsryttare. (Mari Karlsson, 0706 - 075 818, mari.karlsson@betongindustri.se)

 

            13 - 14    Fälttävlansryttarna lunchpaus i cafeterian. (Mari Karlsson, 0706 - 075 818, mari.karlsson@betongindustri.se)

 

4/2       19 - 21    Hundträning. (Lena Edberg, 0707 - 345 098 , lena.edberg58@gmail.com)

 

5/2       18 - 20    Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 626, lisen_lollo@hotmail.com)

 

6/2       16 - 18    Piventräning 1 - endast information - OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svahnström, 0723 - 711 902, amandasvahnstrom@live.se)

 

            18 - 19    Privat träning. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

            19 - 20    Piventräning 1 - endast information - OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svahnström, 0723 - 711 902, amandasvahnstrom@live.se)

 

8/2       16:15 - 17:15 Privat Rulleträning. (April Brorsdotter, 0737 - 087 678, lillaapril@hundbilen.se)

 

9/2       08:30 - 13  Löshoppning. (Martina Ståhl, 0768 - 444 275 , martinastahl89@gmail.com)

 

            14:30 - 15:30  Tömkörning. (Rebecka Ulman, 0735 - 424 449, snyggareulman@hotmail.com)

 

10/2     10 - 15     Kuskutbildning 3. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

11/2     20 - 21    Hundträning. (Lena Edberg, 0707 - 345 098 , lena.edberg58@gmail.com)

 

13/2     18 - 19    Privat träning. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)


            19 - 20    Privat träning. (Åsa Stenvall, 0702 - 523 243, asa.stenvall@nav.se)

 

14/2     10 - 13    Intern hoppträning för "Uppegårdsryttarna". (Sandra Tärnbring, 0735 - 302 313, sandra2448@hotmail.com)


            16 - 17    Hundträning. (Lena Edberg, 0707 - 345 098 , lena.edberg58@gmail.com)


16/2     11.45 - 12.45  Tömkörning (Rebecka Ulman, 0735 - 424 449, nyggareulman@hotmail.com)


17/2     11 - 12    Privat träning. (Elin Jönsson, 0733 - 459 105, elinj97@hotmail.com)

 

18/2     17:45 - 18:45 Privat träning. (Lina Hansson, 0739 - 998 865, l_i_n_a_h@hotmail.com)


            19 - 21    Hundträning. (Lena Edberg, 0707 - 345 098 , lena.edberg58@gmail.com)

 

19/2     18 - 20    Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 626, lisen_lollo@hotmail.com)

 

20/2     16 - 20    Piventräning 1 - endast information - OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svahnström, 0723 - 711 902, amandasvahnstrom@live.se)

 

21/2     18 - 20:30 Föreläsning veterinär Helena Kättström. Cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761-614 080, lisasvantesson.92@gmail.com)


22/2     10 - 11   Privat träning. (Madelene Eliasson,  0702 - 600 882, xxmaddexx@hotmail.com)


23/2     10 - 13   Preliminärt: Hoppträning med Uppegårdshästarna. (Sandra Bjarnehall, 0723 - 222 354, sandrabjarnehall@hotmail.com)

 

24/2     10 - 15    Kuskutbildning 4. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

25/2     20 - 21    Hundträning. (Lena Edberg, 0707 - 345 098 , lena.edberg58@gmail.com)

 

26/2    18 - 20    Styrelsemöte TeRF i cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com).

 

27/2     18 - 19    Privat träning. (Anna Fingal, 0760 - 519 777, kvarnlin@gmail.com)

 

28/2     16 - 17    Hundträning. (Lena Edberg, 0707 - 345 098 , lena.edberg58@gmail.com)

 

Mars

 

5/3      18 - 20    Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 626, lisen_lollo@hotmail.com)

 

6/3      16 - 20    Piventräning 3 - endast information - OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svahnström, 0723 - 711 902, amandasvahnstrom@live.se)

 

9/3      10 - 16     Körning för Sofia. (Madeleine Eliasson, 0702 - 600 882, xxmaddexx@hotmail.com)

 

10/3     10 - 15    Kuskutbildning 5. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)


            16 - 17    Privat träning. (Åsa Stenvall, 0702 - 523 243, asa.stenvall@nov.se)

 

14/3    17:45 - 19:15 Clinic. Jönköpings Läns Varmblodsförening. (Anna Eriksson, 0707 - 472 977, anna_phazer@hotmail.com)

 

            17 - 21     Årsmöte. Jönköpings Läns Varmblodsförening. Cafeterian. (Anna Eriksson, 0707 - 472 977, anna_phazer@hotmail.com)


16/3   9 - 13        Löshoppning. (Martina Ståhl, 0768 - 444 275 , martinastahl89@gmail.com)

 

17/3   17 - 20      Årsmöte Tenhults ryttarförening i cafeterian. (Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com).

 

19/3     18 - 20     Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 626, lisen_lollo@hotmail.com)

 

20/3     16 - 20    Piventräning 4 - endast information - OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svahnström, 0723 - 711 902, amandasvahnstrom@live.se)

 

24/3     10 - 15     Kuskutbildning 6. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)


             16 - 17    Privat träning. (Åsa Stenvall, 0702 - 523 243, asa.stenvall@nov.se)

 

April

 

2/4     18 - 20      Hoppträning för Christoffer Andersson.(Louice Arnsäter, 0762 - 079 626, lisen_lollo@hotmail.com)

 

3/4     16 - 20     Piventräning 5 - endast information - OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svahnström, 0723 - 711 902, amandasvahnstrom@live.se)

 

6/4     9 - 14       Pay and Jump, ridhus, ridbanor och cafeterian. (TeRF, Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)

 

7/4     10 - 15      Kuskutbildning 7. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

11/4   18 - 20     Clinic Arena läsåret 2019/2020 - för alla i bygden? Brainstorm i cafeterian. (Gert Brandon, 0739 - 23 43 63, gert.brandon@telia.com)


13/4   16 - 17     Privat träning. (Åsa Stenvall, 0702 - 523 243, asa.stenvall@nov.se)

 

14/4   10 - 13      Årsmöte Haflingerföreningen. Cafeterian. (Ida Wölleke, 0705 - 703 328, haflingeravel@hotmail.com)

 

           10 - 16     Sofiaträning. (Madeleine Eliasson, 0702 - 600 882, xxmaddexx@hotmail.com)

 

16/4    18 - 20     Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 626, lisen_lollo@hotmail.com)

 

17/4    16 - 20     Piventräning 6 - endast information - OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svahnström, 0723 - 711 902, amandasvahnstrom@live.se)

 

21/4     10 - 15    Kuskutbildning 8. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

25/4   13:30 - 16:30 Sadelutprovning Sharpmans. (Sebastian Rydell, 0142 - 722 22, sadelkammaren@sharpman.se, www.sharpman.se)


28/4    16 - 17     Privat träning. (Åsa Stenvall, 0702 - 523 243, asa.stenvall@nov.se)

 

30/4    18 - 20     Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 626, lisen_lollo@hotmail.com)

 

Maj

 

1/5     16 - 20     Piventräning 7 - endast information - OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svahnström, 0723 - 711 902, amandasvahnstrom@live.se)

 

5/9     10 - 15      Kuskutbildning 9. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

11/5                    "Kick-off / lära känna varandra - dag. (TeRF, Lisa Svantesson, 0761-614080, lisasvantesson.92@gmail.com)

 

14/5    18 - 20     Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 626, lisen_lollo@hotmail.com)

 

15/5    16 - 20    Piventräning 8 - endast information - OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svahnström, 0723 - 711 902, amandasvahnstrom@live.se)

 

19/5    10 - 15     Kuskutbildning 10. Uppegårdens Kuskentusiaster (Anders Nilsson, 0708-31 93 83, nizzens@gmail.com)

 

28/5    18 - 20     Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 626, lisen_lollo@hotmail.com)

 

29/5    16 - 20     Piventräning 9 - endast information - OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svahnström, 0723 - 711 902, amandasvahnstrom@live.se)

 

Juni

 

8/6                        Hästskiftardag - provridning.

 

11/6     18 - 20     Hoppträning för Christoffer Andersson. (Louice Arnsäter, 0762 - 079 626, lisen_lollo@hotmail.com)

 

12/6     16 - 20    Piventräning 10 - endast information - OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svahnström, 0723 - 711 902, amandasvahnstrom@live.se)

 

26/6    16 - 20     Piventräning 11 - endast information - OBS! Ej ensamrätt! (Amanda Svahnström, 0723 - 711 902, amandasvahnstrom@live.se)

 

Juli

 

 

Augusti

 

 

September

 

20/9   16 - 24    Förberedelse baggauktion. Svenska Fåravelsförbundet. (Stefan Josefsson, 0705 - 335 381, stefan.josefson@gmail.com)


21/9   00 - 16    Baggauktion. Svenska Fåravelsförbundet. Hela anläggningen. (Stefan Josefsson, 0705 - 335 381, stefan.josefson@gmail.com)

 

Oktober

 

 

November

 

 

December

C