Hem

Clinic Arena


 

Clinic Arena är beläget på Uppegården omedelbart norr om Tenhult. Uppegården ligger 10 km sydost Jönköping. Anläggningen hyrs i första hand ut till föreningar och privatpersoner för tävlingar, clinics och hästräning.


Ridhusmanegen har måtten 20 x 60 meter. Befintlig uteridbana har måtten 19 x 55 m. Vi har börjat schakta för ytterligare en utomhusridbana, omedelbart söder om ridhuset, som kommer att ha måtten 30 x 60 m. Toppunderlaget i ridhuset är sand blandat med klenflis. Utomhusbanan är det endast sättsand i ytlagret.


Det finns möjlighet att övernatta i något av de 3 sovrummen som finns i direkt anslutning till ridhuset.


Vi har också en cafeteria med spis och kylskåp och plats för ett 40-tal besökare. Cafeterian kan även nyttjas som konferenslokal.


Stallplatser finns att hyra i mån av tillgång.


Vi är måna om att alla de ryttare och andra som använder vår hästanläggning Clinic Arena skall ha det bra och därför diskuterar vi gärna era önskemål och, så långt det är möjligt, tillgodoser vi dessa.Om Uppegården


Uppegården är i grunden ett lantbruksföretag med åker, bete och skog på ca 60 ha, beläget omedelbart norr om Tenhults samhälle. Till gården hör även ett arrende på ca 30 ha åker och beten. Arrendemarken ligger omedelbart söder om Tenhult. Därutöver  sker samarbete med fyra närliggande lantbruksföretag.


På Uppegården finns häststall med 17 hästboxar, ligghall på ca 500 kvadratmeter, lösdriftshallar på ca 600  kvadratmeter, ridhus på drygt 1500 kvadratmeter samt maskinhall, traktorgarage och två vagnsskjul. Som kan utläsas av nedanstående flygbild finns självklart även  ett boningshus med tillhörande byggnader. Hösten 1974 byggdes ett nytt vagnsskjul omedelbart norr om ridhuset och lösdriften har byggts ut. Dessa byggnader finns ej med på flygbilden. Våren 2015 är det meningen att den planerade ridbanan (30 x 60 m) söder om ridhuset skall färdigställas.


Ridhuset Clinic Arena är en flexibel anläggning bestående av ridhusmanege på 20 x 60 meter, läktare, cafeteria/konferenssal, grupprum med minikök, övernattningsrum och kontor.


Man kan säga att gårdens verksamheten består av tre huvudområden - Ridhusanläggningen Clinic Arena (www.clinicarena.se)

Hästuthyrning/uppstallning (www.gertbrandon.se)

Avelsbesättning med hereforddjur (www.tenhulthereford.se).

Sommartid arrangerar vi loppis, ponnyridning och caféverksamhet (www.uppegarden.se).


Uppegårdens ägare Gert Brandon kan ses som navet i gårdens verksamhet - men - det är olika föreningar, grupper, privatpersoner och företagare som driver och ansvarar för olika aktiviteter i hästanläggningen.